top of page

餐厅

坤立家具生产各种室内和室外座椅产品,包括软垫餐椅和扶手椅,模塑聚丙烯和聚碳酸酯产品,编织,铝和木材系列。 我们可以提供标准的产品系列或满足您的定制设计要求。

OCI Dining Chairs
OCI Dining Chairs

press to zoom
OCI Dining Chairs
OCI Dining Chairs

press to zoom
1/1
bottom of page